Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán
Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán:

Sau khi đo đạc, tư vấn thiết kế và thống nhất ký hợp đồng: Khách hàng thanh toán cho Công Ty Khởi Minh Phong làm 3 đợt: 

Đợt 1: Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng ngay khi hợp đồng được ký kết.

Đợt 2: Tạm ứng 30% ngay khi tập kết hàng tại nơi thi công.

Đợt 3: Nghiệm thu 20% còn lại khi bàn giao.

Các hình thức thanh toán Công ty TNHH Khởi Minh Phong áp dụng như sau:

1. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Công ty Khởi Minh Phong, văn phòng Quý khách hàng.
2. Thanh toán tiền mặt thông qua nhà xe, dịch vụ chuyển phát nhanh nhờ thu của Bưu Điện, Tín Thành.
3. Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản công ty :


Tên tài khoản: NGUYỄN VĂN TIÊN

Số tài khoản  : 0441000733297

Ngân hàng     : Vietcombank  -  Tp. Hồ Chí Minh

 


X
Gọi điện
Sms
Chỉ đường
zalo