Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHỞI MINH PHONG
Địa chỉ :737 Nguyễn Ảnh Thủ Q12 HCM

Điện thoại: 0984 .894.504 - 0906 866 692

Email: noithatnamphong25@gmail.com

Website:http://noithatnamphong.vn/

https://www.google.com/maps/place/737+Nguy%E1%BB%85n+%E1%BA%A2nh+Th%E1%BB%A7,+T%C3%A2n+Ch%C3%A1nh+Hi%E1%BB%87p,+Qu%E1%BA%ADn+12,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8763613,106.6220331,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752a014704d81f:0xd772e0f391b43855!8m2!3d10.876356!4d106.6242218X
Gọi điện
Sms
Chỉ đường
zalo