TH-8057

1.857.000 

Ø300x D130 x E27*3
Hợp kim xi vàng
thủy tinh