TH-8058

1.857.000 

L500 x D130 x E27*3
Hợp kim xi vàng
thủy tinh