THCN 136

Liên hệ

Hợp kim sơn tĩnh điện,dây E*27
10 đui x E27*10
15 đui x E27*15